Изпълнител: Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)
Проект “База данни “Българските градове през Възраждането” (CD)”
Ръководител: проф. дфн Иванка Янкова
Договор № Д 002-144/16.12.2008 г., Анекс № 1/ДОО2 ВУ/144/13.10.2011 г., финансиран в конкурс
„Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” на Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката

Препоръчани електронни ресурси

БГ Наука е форум на сп. „Българска наука”
http://nauka.bg
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=253

Българското общество подпомага изследванията на българската, балканската и европейската история и култура на 18 век и Просвещението; съдейства за установяване на научни контакти и сътрудничество с чужди учени и институции.
http://www.bulgc18.com
http://www.bulgc18.com/pari/radkova.htm

В този сайт ще откриете лекции, статии, полезни връзки и други материали в областта на историята, културата, философията и правото.
http://valtcheva.com
http://valtcheva.com/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=26
http://valtcheva.com/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=26

Дирекция "Култура" участва във формирането и провеждането на културната политика на Столична община. Изготвя Културния календар на Столична община, летния културен отдих, фестивали и прегледи, включително с международно участие, както и прояви с национални институции, творчески съюзи, районни администрации и др.
http://www.sofiaculture.bg
www.sofiaculture.bg/130/dokladi/bro6ura_130godini_33_40.pdf

Електронната Българска енциклопедия "А–Я" е модерен вариант на престижното книжно издание, публикувано през май 2002 г. - дело на Научноинформационния център "Българска енциклопедия" при БАН. Първото по рода си електронно издание на български език, излязло няколко месеца по-късно, се превърна в универсален помощник, полезен на ученици, студенти, специалисти и любители на безграничното познание.
http://www.encyclopedia.bg
http://www.encyclopedia.bg/enc1/demo/pril/200056.html

Електронно списание "Аргументи"
http://www.argumenti.net
http://www.argumenti.net/?p=89

Електронното списание "Литературен клуб" е мястото, където можете да четете българска и преводна художествена литература, литературна критика, хуманитаристика.
http://www.litclub.com
http://www.litclub.com/library/kritika/miglena/obshtnost.htm

Институтът за литература при БАН - изследва българската литература от Средновековието до наши дни в теоретичен, историко-културологичен и компаративистичен аспект.
http://www.ilit.bas.bg
http://www.ilit.bas.bg/bg/bul_vuzrajdane.php
http://www.ilit.bas.bg/bi/include.php?file=chernokogev

Интернет списание за църковно богословие - "ПРАВОСЛАВНА МИСЪЛ"
http://www.bg-patriarshia.bg
http://www.bg-patriarshia.bg/reflections.php?id=104

Култ.бг е издание на Фондация КУЛТ.БГ, реализирано в партньорство с Център за медийни изкуства Интерспейс, Център за изкуства “Сорос” и Телеком от ново поколение “Орбител”. Има богат архив от литературни произведения и критика за периода на  Българското възраждане.
http://amb.cult.bg
http://amb.cult.bg/web/WWW/VKonstantinov/essays/kotel.htm

Литературен вестник - текстовете на поети, критици и анализатори.
http://www.slovo.bg
http://www.slovo.bg/litvestnik/index.php?ar=258
http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=38&WorkID=4538&Level=3
http://slovo.bg/showwork.php3?AuID=38&WorkID=4535&Level=3

Официален сайт на гр. Сандански, съдържа информация за архитектурата през Българското възраждане.
http://sandanski.org
http://sandanski.org/sandanski/cultural-heritage?start=2

Православие България не е официална страница на Българската Православна Църква и публикуваните текстове отразяват личната гледна точка и интерпретация на техните автори.
http://www.pravoslavie.bg

Регионален исторически музей – Благоевград има над половинвековна история като научен и културен институт за издирване, изучаване, опазване и популяризиране на историческите свидетелства за миналото на Благоевград и Югозападна България.
http://museumblg.com
http://museumblg.com/downloads/georgi%20izmirliev.doc

Сайт на архитектурно-етнографския комплекс "Етър"
http://www.etar.org
http://www.etar.org/program/kal2006/stampa/stampa.htm

Сайт на издателска къща "Хермес", където могат да се намерят публикации, свързани с Българското възраждане.
http://www.hermesbooks.com
http://www.hermesbooks.com/readchapter.php?pID=535

Сайт, реализиращ програма за православна култура "Св. Княз Борис" с подкрепата на Софийска Света Митрополия.
http://www.iskoni.com
http://www.iskoni.com/besedi_statii_Pimen_Zografskii.html

Сайт, свързан с българската и световна история, съдържа статии и публикации на различни специалисти в областта.
http://history-bg.eu

Сайтът "Православна младеж" е пуснат официално в интернет в края на 2008 год., първият в България православен младежки сайт.
http://www.pravmladeji.org
http://www.pravmladeji.org/node/52

Словеса e сайт за новини и коментари в областта на културата. Рубриката за оперативна критика „Рефлексии“ представя по-разширено новостите в областта на литературата и сценичните изкуства.
http://www.slovesa.net
http://www.slovesa.net/index.php?id=1924

Този сайт има за цел да популяризира философията като наука. Той може да бъде полезен на всички, които имат интерес към философската мисъл.
http://www.philosopher.hit.bg
http://www.philosopher.hit.bg/ref_14.htm

Форумите "Бойна Слава" представляват дискусионно пространство за обмяна на знания и мнения основно в областта на историята и военната история, литература, социология, философия, политология и др.
http://forum.boinaslava.net/
http://forum.boinaslava.net/archive/index.php?t-11611.html
http://forum.boinaslava.net/showthread.php?t=8885

Форум на България, съдържа колекция от български възрожденски и патриотични песни.
http://bg-forum.eu/
http://bg-forum.eu/muzika-mp3-f29/topic-t120.html

Форум, свързан с българската история - съдържа множество публикации и материали за Българското възраждане.
http://history.portokal-bg.net
http://history.portokal-bg.net/details.php?id=27

BEL School - Първото отворено училище по български език и литература за ученици и учители
www.belschool.net
www.belschool.net/files/razrabotkinauchenici10/882.ppt
http://www.belschool.net/files/zapoznaisesbalgarskitepisateli/30.ppt

Liternet е електронно списание за литература, критика и хуманитаристика, съдържа редица публикации свързани с Българското възраждане.
http://liternet.bg/e-zine
http://liternet.bg/publish8/vboneva/bylgarskoto_vyzrazhdane/10.htm
http://liternet.bg/publish13/v_dobreva/r_damianova.htm
http://liternet.bg/publish9/kstaneva/fragmenti_2.htm
http://liternet.bg/publish23/m_terzijska/vy-obrazenite.htm
http://liternet.bg/publish2/mkirova/zhiva.htm
http://liternet.bg/publish13/n_dragova/seriozna.htm
http://liternet.bg/publish6/mkaramuzi/balkanskoto.htm
http://liternet.bg/publish8/naretov/marnaudov.htm
http://liternet.bg/publish4/avacheva/avelkova.htm
http://liternet.bg/publish10/rdamianova/beron.htm
http://liternet.bg/publish5/bpenev/istoria/1/3.htm
http://liternet.bg/publish7/mkrysteva/elena-getova.htm
http://liternet.bg/publish5/vpundev/nbozveli.htm
http://liternet.bg/publish20/d_borimechkov/granicite/i_zabunov.htm
http://liternet.bg/publish20/i_peleva/bylgarska.htm
http://liternet.bg/publish8/vboneva/istoriopis.htm

Изпълнител:
Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)

Проект “База данни “Българските градове през Възраждането” (CD)”
Ръководител: проф. дфн Иванка Янкова

Договор № Д 002-144/16.12.2008 г., Анекс № 1/ДОО2 ВУ/144/13.10.2011 г., финансиран в конкурс „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” на Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката

свържете се с нас
vania_yankova@abv.bg