Изпълнител: Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)
Проект “База данни “Българските градове през Възраждането” (CD)”
Ръководител: проф. дфн Иванка Янкова
Договор № Д 002-144/16.12.2008 г., Анекс № 1/ДОО2 ВУ/144/13.10.2011 г., финансиран в конкурс
„Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” на Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката

Възрожденска периодика и книжнина

Илия Блъсков (1830-1913) – творчество

Блъсков, Илия. Изгубена Станка. // Избрани произведения. Т. 1. Увод, бележки и под уредбата на И. Богданов. София, Хемус, 1940, с. 41-130. изтегли

Блъсков, Илия. Стоенчо. Разказъ изъ българския новъ свободенъ животъ. // Избрани произведения. Т. 1. Увод, бележки и под уредбата на И. Богданов. София, Хемус, 1940, с. 133-161. изтегли

Блъсков, Илия. Дядо Добри. Единъ отъ старите наши истински народни мъже. // Избрани произведения. Т. 1. Увод, бележки и под уредбата на И. Богданов. София, Хемус, 1940, с. 162-199. изтегли

Блъсков, Илия. Попъ Марко. // Избрани произведения. Т. 1. Увод, бележки и под уредбата на И. Богданов. София, Хемус, 1940, с. 133-161. изтегли

Обяснителни бележки към Избрани произведения на, Т. 1 от Илия Р. Блъсков. // Избрани произведения. Т. 1. Увод, бележки и под уредбата на И. Богданов. София, Хемус, 1940, с. 216-229. изтегли

Иван Богоров (1820-1892) – творчество

Богоров, Иван. Свикване. // Възрожденски страници: Антология. В 2 Т. под ред. П. Динеков. – София: Български писател, 1969, с. 135-137. изтегли

Нешо Бончев (1839-1878) - творчество

Бончев, Нешо. За училищата : На българете трябват средни училища: Гимназия, реално училище и духовна семинария. // Бончев, Н. Литературна критика и публицистика. София, Български писател, 1962, с. 43-107. изтегли

Бончев, Нешо. Разсъждения [за католишката и протестантската пропаганда]. // Бончев, Н. Литературна критика и публицистика. София, Български писател, 1962, с. 108-113. изтегли

Бончев, Нешо. Празникът на тисящелетието на българското кръщение. // Бончев, Н. Литературна критика и публицистика. София, Български писател, 1962, с.114-116. изтегли

Бончев, Нешо. Читалище. Повременно списание, издава ся от българското читалище в Цариград. // Бончев, Н. Литературна критика и публицистика. София, Български писател, 1962, с. 119-150. изтегли

Бончев, Нешо. Класичните европейски писатели на български език и ползата от изучванието на съчинението им : (Поради повестта „Тарас Булба”). // Бончев, Н. Литературна критика и публицистика. София, Български писател, 1962, с. 119-150. изтегли

Бончев, Нешо. Гогол : Животът и литературните му дела. // Бончев, Н. Литературна критика и публицистика. София, Български писател, 1962, с. 119-150. изтегли

Бончев, Нешо. За книгата „Придунавска България”. // Бончев, Н. Литературна критика и публицистика. София, Български писател, 1962, с. 119-150. изтегли

Бончев, Нешо. Приложение „Български народен сборник : [Събран и изд. От В. Чолаков]. // Бончев, Н. Литературна критика и публицистика. София, Български писател, 1962, с. 119-150. изтегли

Юрий Венелин (1802-1839) – творчество

Венелин, Юрий Иванович. Из „Старите и сегашни българи”. // Възрожденски страници: Антология. В 2 Т. под ред. П. Динеков. – София: Български писател, 1969, с. 95-104. изтегли

Добри Войников (1833-1878) - творчество

Войников, Добри. Разговор между двама ученика Слави и Димитрий връх българската народност. // Войников, Д. Съчинения в два тома. Т. 1. Диалози и драми. София, Български писател, 1983, с. 33-37. изтегли

Войников, Добри. Разговор между трима ученика Боян, Мирчю и Драгни, връх участието на българчета в народно училище. // Войников, Д. Съчинения в два тома. Т. 1. Диалози и драми. София, Български писател, 1983, с. 38-42. изтегли

Войников, Добри. Разговор между трима ученика Мирча, Стояна и Недя, дяда Дима, Мирчев баща, Даскал Цоня и Бояна, школский епитроп. // Войников, Д. Съчинения в два тома. Т. 1. Диалози и драми. София, Български писател, 1983, с. 43-50. изтегли

Войников, Добри. Чорбаджията. Комедия в три действия. // Войников, Д. Съчинения в два тома. Т. 1. Диалози и драми. София, Български писател, 1983, с. 53-78. изтегли

Васил Друмев (1840-1901) – творчество

Друмев, Васил. Нещастна фамилия. - София: Български писател, 1960. - 108 с. изтегли

Из „Зографската история”. // Възрожденски страници: Антология. В 2 Т. под ред. П. Динеков. – София: Български писател, 1969, с. 75-78. изтегли

Любен Каравелов (1834-1879) – творчество

Каравелов, Любен. Дончо. - София: Хемус, 1942. – 83 с. изтегли

Григор Прличев (1829-1893) – творчество

Прличев, Григор. Войводата. // Избрани произведения. - София: Български писател, 1980, с. 27-61. изтегли

Прличев, Григор. Скендербей. // Избрани произведения. - София: Български писател, 1980, с. 63-176. изтегли

Прличев, Григор. Стихотворения. // Избрани произведения. - София: Български писател, 1980, с. 177-192. изтегли

Прличев, Григор. Публицистика. // Избрани произведения. - София: Български писател, 1980, с. 197-249. изтегли

Георги Раковски (1821-1867) – творчество

Раковски, Георги Стойков. Българският черковен въпрос. // Възрожденски страници: Антология. В 2 Т. под ред. П. Динеков. – София: Български писател, 1969, с. 148-150. изтегли

Раковски, Георги Стойков. Днешни българи. // Възрожденски страници: Антология. В 2 Т. под ред. П. Динеков. – София: Български писател, 1969, с. 151-156. изтегли

Раковски, Георги Стойков. Значението на историята. // Възрожденски страници: Антология. В 2 Т. под ред. П. Динеков. – София: Български писател, 1969, с. 138-139. изтегли

Раковски, Георги Стойков. Известие. // Възрожденски страници: Антология. В 2 Т. под ред. П. Динеков. – София: Български писател, 1969, с. 140. изтегли

Раковски, Георги Стойков. Историчъское право народов в Европейска Турция. // Възрожденски страници: Антология. В 2 Т. под ред. П. Динеков. – София: Български писател, 1969, с. 142-147. изтегли

Раковски, Георги Стойков. Позив към българите за въстание. // Възрожденски страници: Антология. В 2 Т. под ред. П. Динеков. – София: Български писател, 1969, с. 164-165. изтегли

Раковски, Георги Стойков. Привременен закон за народните горски чети за 1867 лето. // Възрожденски страници: Антология. В 2 Т. под ред. П. Динеков. – София: Български писател, 1969, с. 160-163. изтегли

Раковски, Георги Стойков. Програма на в. „Будущност”. // Възрожденски страници: Антология. В 2 Т. под ред. П. Динеков. – София: Български писател, 1969, с. 157-159. изтегли

Петко Славейков (1827-1895) – творчество

Славейков, Петко. Автобиография. - София: Хемус, 1946. – 97 с. изтегли

Славейков, Петко. Изворът на белоногата. - София: Български писател, 1956. – 109 с. изтегли

Славейков, Петко. Към слушателите. // Възрожденски страници: Антология. В 2 Т. под ред. П. Динеков. – София: Български писател, 1969, с. 167. изтегли

Славейков, Петко. Развестие. // Възрожденски страници: Антология. В 2 Т. под ред. П. Динеков. – София: Български писател, 1969, с. 166. изтегли

Софроний Врачански (1739-1813) – творчество

Софроний Врачански. Позив към българския народ. // Възрожденски страници: Антология. В 2 Т. под ред. П. Динеков. – София: Български писател, 1969, с. 93-94. изтегли

Софроний Врачански. Покана за издаване на „Неделник”. // Възрожденски страници: Антология. В 2 Т. под ред. П. Динеков. – София: Български писател, 1969, с. 91-92. изтегли

Списание „Български книжици” (1858-1862)– избрани статии

Архимандрит Партений Зографски. Предговор “Слава и благодарение Богу!”. – І, 1, 1858. изтегли

Богоров, И. Просветение и книжнина на българити. Общий изглед (свършък). – І, 24, 1858. изтегли

Бурмов, Т. Ст. Отговор на извинението г. Хр. Сичан-Николов за критика. – ІІ, 13, 1859. изтегли

Кръстевич, Гаврил. Писмо І. За азбуката. – І, 16-17, 1858. изтегли

Мутев, Д. Народна книжнина и блъгарска старина. [Подп. Уред.]. – І, 5, 1858. изтегли

[Филаретов, С.]. Две-три думи за новобългарската книжнина. – V, 34, 1862. изтегли

Таня Тодорова – творчество

Тодорова, Т. Избрано от сп. “Български книжици” (1858-1862). // Тодорова, Т. Списание “Български книжици” (1858-1862) на прага на Новото време. София, За буквите – О писменехь, 2010, 300-304 с. изтегли

Добри Чинтулов (1822-1886) – творчество

Чинтулов, Добри. Избрани стихотворения. - София: Български писател, 1955. – 69 с. изтегли

Чинтулов, Добри. Стани, стани, юнак балкански. - София: Български писател, 1973. – 221 с. изтегли

Изпълнител:
Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)

Проект “База данни “Българските градове през Възраждането” (CD)”
Ръководител: проф. дфн Иванка Янкова

Договор № Д 002-144/16.12.2008 г., Анекс № 1/ДОО2 ВУ/144/13.10.2011 г., финансиран в конкурс „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” на Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката

свържете се с нас
vania_yankova@abv.bg